ZESPÓŁ

Jesteśmy zespołem osób zajmujących się profesjonalną pomocą
i edukacją psychologiczną oraz pedagogiczną.
Każdy z nas prowadzi własną, prywatną praktykę.

Adam Radecki – tel. 691 538 623

 • Nauczyciel dyplomowany, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, certyfikowany trener Komunikacji Transformującej (TC – Transforming Communication).
 • Wieloletni pracownik (1994-2016) i wicedyrektor (2006-2014) Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie.
 • Studia magisterskie z psychologii ukończył w 1994 roku na ATK w Warszawie
  (obecnie Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
 • Absolwent 3-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Kompetencje zawodowe podnosi na superwizji i szkoleniach prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski.
 • Pracuje z dorosłymi, rodzinami, małżeństwami.

Jacek Zabrodzki – tel. 605 682 928

Dorota Polańska-Fryś – tel. 603 319 881

 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i sekcji psychoterapii PTP, od 1994r. udziela pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym w ramach pracy w służbie zdrowia i oświacie.
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie psychologii klinicznej dziecka i psychologii stosowanej zdrowia.
 • Ukończyła 3-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i roczne Studium „Profi” w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, superwizuje się w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną, par, małżeństw i rodzin.

Katarzyna Stefaniak – tel. 500 831 957

www.psychoterapia-polna.warszawa.pl

 • Ukończyła studia magisterskie z psychologii na UMCS w Lublinie oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty terapii uzależnień.
 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej.
 • Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych m.in. pochodzących z rodzin alkoholowych (DDA) i dysfunkcjonalnych (DDD) oraz żyjących z osobą uzależnioną w związku, a także z osobami w kryzysie, cierpiących z powodu objawów depresyjnych, lękowych, niskiej samooceny i stresu.

Ewa Zwolińska – tel. 607 627 176

 • Zajmuje się pomocą psychologiczną od 2001 roku. Pracuje w podejściu ericksonowskim
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii
 • Magister wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego , specjalizacja psychoterapia.
 • W latach 2001-2008 podnosiła kompetencje w zakresie diagnozy oraz pomocy psychologicznej indywidualnej, grupowej i rodzinnej w Samodzielnym Wojewódzkim zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul.Nowowiejskiej w Warszawie
 • Ukończyła 3-letnie Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.
 • Od 2005 roku szkoli się regularnie w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz uczestniczy w organizowanej przez Instytut superwizji, prowadzonej przez Krzysztofa Klajsa.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i rodzin. Specjalizuje się m.in. w pomocy w przezwyciężaniu kryzysów, objawów depresji i zaburzeń lękowych, zajmuje się także terapią ukierunkowana na rozwój osobowości.

Ewa Przewłocka – tel. 501 153 379

 • Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiej Federacji Psychoterapii.
 • Absolwentka Programu Edukacji Psychologicznej i Szkoły Trenerów i Terapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie.
 • Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (IIPG) i Polskim Instytucie Ericksonowskim (PIE). Pracuje pod stałą superwizją w IIPG .
 • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji i pomocy psychologicznej, specjalizując się w prowadzeniu grup wsparcia dla kobiet w ciąży, a także warsztatów wychowawczych dla rodziców małych dzieci.
 • Na Polnej prowadzi terapię indywidualną.