ZGŁOSZENIA

W celu skorzystania z naszych usług zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z wybranym terapeutą (Zespół)

Wspólnie z osobą, którą wybierzesz, ustalasz:

  • temat, cel i przewidywany czas trwania współpracy,
  • częstotliwość, terminy oraz długość poszczególnych sesji,
  • reguły dotyczące m.in. poufności, zaangażowania, odpowiedzialności, obecności, płatności.