Marek Wilkirski - tel. 500 174 200, wilkirski@gmail.com, www.wilkirski.pl

  • Mgr Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
  • W latach 1991-2002 kierował Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, w latach 2006-2009 był Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych.
  • Wczesniej szkolił się głównie w terapii uzależnień (ok. 900 godz.) i terapii ericksonowskiej (ok. 600 godz.)
  • Wieloletnia superwizja u Wojciecha Eichelbergera, również superwizja u Krzysztofa Klajsa, Marii Rogiewicz.
  • Metodą ustawień systemowych zajmuje sie od roku 1997. Jest prekursorem tej metody w Polsce. Prowadzi grupowe sesje ustawieniowe i szkolenia w zakresie tej metody w obszarze pomocy psychologicznej i doradztwa biznesowego. Ma największy w Polsce dorobek w tej dziedzinie jeśli chodzi o odbyte własne szkolenia, ilość przeprowadzonych ustawień i programów szkoleniowych.
  • Na Polnej prowadzi grupowe sesje ustawieniowe i szkolenia.

00-622 Warszawa, ul. Polna 3a lok. 25           www.napolnej.pl          osrodek@napolnej.pl