Ewa Zwolińska - tel. 607 627 176

  • Psycholog w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.
  • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychoterapia.
  • Absolwentka 3-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w superwizji i szkoleniach w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
  • Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i rodzin. Specjalizuje się m.in. w pomocy w przezwyciężaniu kryzysów, objawów depresji i zaburzeń lękowych; zajmuje się także terapią ukierunkowaną na rozwój osobowości.

00-622 Warszawa, ul. Polna 3a lok. 25           www.napolnej.pl          osrodek@napolnej.pl