Ewa Przewłocka - tel. 501 153 379

  • Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiej Federacji Psychoterapii.
  • Absolwentka Programu Edukacji Psychologicznej i Szkoły Trenerów i Terapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie.
  • Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (IIPG) i Polskim Instytucie Ericksonowskim (PIE). Pracuje pod stałą superwizją w IIPG .
  • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji i pomocy psychologicznej, specjalizując się w prowadzeniu grup wsparcia dla kobiet w ciąży, a także warsztatów wychowawczych dla rodziców małych dzieci.
  • Na Polnej prowadzi terapię indywidualną.

00-622 Warszawa, ul. Polna 3a lok. 25           www.napolnej.pl          osrodek@napolnej.pl