Dorota Ostrowska-Karwat - tel. 501 091 579.

Gabinet POMIĘDZY NAMI Al. Wilanowska 214 m.34

  • Terapeuta indywidualny i grupowy Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii pracujący z młodzieżą i rodzicami, rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  • Coach prowadzący coachingi indywidualne dla managerów, trener w biznesie (www.follow.com.pl) prowadzący szkolenia doskonalące m.in. umiejętności interpersonalne, zarządzanie zespołem, techniki sprzedaży, wykrywanie mobbingu w przedsiębiorstwie
  • Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Ukończyła 3-letnią Szkołę Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie i otrzymała rekomendację psychoterapeuty Gestalt. Tam też superwizuje swoją pracę.
  • Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży. Specjalizuje się w terapii, która traktuje człowieka jako całość i poszukuje w nim zasobów do wyjścia z kryzysu w stronę wolnego szczęśliwego życia.

00-622 Warszawa, ul. Polna 3a lok. 25           www.napolnej.pl          osrodek@napolnej.pl