Adam Radecki - tel. 691 538 623

  • Nauczyciel dyplomowany, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
    certyfikowany trener Komunikacji Transformującej (TC - Transforming Communication).
  • Wieloletni pracownik (1994-2016) i wicedyrektor (2006-2014) Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie.
  • Studia magisterskie z psychologii ukończył w 1994 roku na ATK w Warszawie
    (obecnie Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
  • Absolwent 3-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Kompetencje zawodowe podnosi na superwizji i szkoleniach prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski.
  • Pracuje z dorosłymi, rodzinami, małżeństwami.

00-622 Warszawa, ul. Polna 3a lok. 25           www.napolnej.pl          osrodek@napolnej.pl